Notice: Constant SEND_TEXT already defined in /home/hermesco/www/root/includes/lang/bg/lang.php on line 102

Notice: Constant USER_EXIST_TEXT already defined in /home/hermesco/www/root/includes/lang/bg/lang.php on line 192
HERMES CONSULTING ::: Начало » Застраховки » Финансови рискове » Стоково-кредитно застраховане
НачалоЗастраховкиФинансови рисковеСтоково-кредитно застраховане Български  /  English
 
Стоково-кредитно застраховане

Предмет на стоково-кредитните застраховки е несъбираемостта на вземанията от доставки на стоки и услуги при неплатежоспособност на вашите български и чуждестранни клиенти. Стоково-кредитните застраховки осигуряват защита на доставчика от опасността от банкрут или неплатежоспособност на неговите клиенти. Обикновено времето между доставката на една стока или услуга и нейното заплащане е от 30 до 180 дена. Такива срокове на отсрочки на плащанията водят до безлихвени кредити, които вие като доставчик предоставяте на своите клиенти. Това води до намаляване на вашата ликвидност и колкото по-дълга е отсрочката, толкова повече се увеличава вашият риск.Сключвайки една стоково-кредитна застраховка вие получавате защита срещу евентуални загуби и с това се допринася за стабилността на вашия бизнес. Ликвидността бива осигурена.

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЕРМЕС КОНСУЛТИНГ

София 1000
ул.Иван Вазов №42, ет.2, ап.6
Тел./Факс: +359 2 986 34 83
                    +359 2 980 32 24
Факс: +359 2 989 66 82
E-mail: office@hermesco.com

Валутни курсове
Hermes Consulting
Бюлетин
   
 
   
   © 2007 Hermes Consulting