Notice: Constant SEND_TEXT already defined in /home/hermesco/www/root/includes/lang/bg/lang.php on line 102

Notice: Constant USER_EXIST_TEXT already defined in /home/hermesco/www/root/includes/lang/bg/lang.php on line 192
HERMES CONSULTING ::: Начало » Застраховки » Финансови рискове » Стоково финансиране
НачалоЗастраховкиФинансови рисковеСтоково финансиране Български  /  English
 
Стоково финансиране

При стоковото финансиране става въпрос за снабдяване на предприятието с оборотен капитал. Този нов в областта на финансирането продукт прави възможно едно драстично подобряване на ликвидността на вашето предприятие.

Предимства на стоковото финансиране:

За доставчика/ продавача:

- Повече клиенти чрез предоставяне на по-добри условия на разсрочено плащане(до 120 дена)
- Незабавно получаване на 80 % от фактурната стойност, а остатъка най-късно до 28-мия ден след падежа
- Без забавено плащане на вземанията
- Подобрение на краткосрочната ликвидност
- Без проверка на бонитета
- Намаляване на риска от непокрити вземания
- Предотвратяване допълнителните ви разходи по администриране на вашите вземания

За получателя/ купувача:

- Подобрение на ликвидността чрез възможността за разсрочено плащане
- Много добри лихви при плащане на падеж
- Без влияние върху кредитните ви линии в банката
- Не изисква обезпечение
- Подобряване на деловите връзки с вашите доставчици
- Намаляване на риска от проблеми с доставената стока

 

ХЕРМЕС КОНСУЛТИНГ

София 1000
ул.Иван Вазов №42, ет.2, ап.6
Тел./Факс: +359 2 986 34 83
                    +359 2 980 32 24
Факс: +359 2 989 66 82
E-mail: office@hermesco.com

Валутни курсове
Hermes Consulting
Бюлетин
   
 
   
   © 2007 Hermes Consulting