Notice: Constant SEND_TEXT already defined in /home/hermesco/www/root/includes/lang/bg/lang.php on line 102

Notice: Constant USER_EXIST_TEXT already defined in /home/hermesco/www/root/includes/lang/bg/lang.php on line 192
HERMES CONSULTING ::: Начало » Застраховки » Общо застраховане » застраховане на домашно имущество
НачалоЗастраховкиОбщо застрахованезастраховане на домашно имущество Български  /  English
 
застраховане на домашно имущество

За повечето хора купуването и обзавеждането на собствен дом е най-важната инвестиция, направена през живота им и тази инвестиция несъмнено трябва да бъде защитена. По-добре е да помислите предварително за всичко това. Ако имате сключена застраховка, тя ще покрие щетите и ще ви помогне да запазите спокойствието си и това на вашето семейство при всякакви обстоятелства.

Какво се застрахова?

Може да се застрахова всяко движимо и недвижимо имущество – собствено, наето или предоставено на отговорно пазене на българско или чуждестранно физическо или юридическо лице в това число :

 • Недвижимо имущество – жилища, вили, офиси, стопански сгради;
 • Движимо имущество – общо имущество, техника и уреди, стопанско имущество, машини и съоръжения;
 • Произведения на изкуството.

Срещу какви рискове?

Основни рискове :

 • пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;

Допълнителни рискове :

 • умишлен пожар;
 • бедствия – буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване;
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях уреди и увреждане на имуществото в следствие измокряне от вода, изтекла от водопроводната мрежа в резултат на забравени чешми и кранове;
 • стачки, граждански вълнения, бунтове, размирици;
 • свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действие на подпочвени води; 
 • увреждане от действия на морски вълни; 
 • увреждане на имущества в следствие на удар от превозно средство; 
 • увреждане на имущества в следствие на авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване; 
 • внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации; 
 • вреди на умущества при промяна на адреса на застраховката; 
 • гражданска отговорност на застрахования за причинени имуществени вреди на трети лица от застрахованото имущество в резултат на настъпили застрахователни събития, покрити по клаузите, включени в застрахователната полица. 

 

ХЕРМЕС КОНСУЛТИНГ

София 1000
ул.Иван Вазов №42, ет.2, ап.6
Тел./Факс: +359 2 986 34 83
                    +359 2 980 32 24
Факс: +359 2 989 66 82
E-mail: office@hermesco.com

Валутни курсове
Hermes Consulting
Бюлетин
   
 
   
   © 2007 Hermes Consulting