Notice: Constant SEND_TEXT already defined in /home/hermesco/www/root/includes/lang/bg/lang.php on line 102

Notice: Constant USER_EXIST_TEXT already defined in /home/hermesco/www/root/includes/lang/bg/lang.php on line 192
HERMES CONSULTING ::: Начало » Застраховки » Отговорности » Гражданска отговорност на МПС
НачалоЗастраховкиОтговорностиГражданска отговорност на МПС Български  /  English
 
Гражданска отговорност на МПС

Обект на застраховката

Задължителната застраховка "Гражданска отговорност" покрива отговорността на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС за имуществени и неимуществени вреди причинени на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство.

Отговорност на застрахователя

Тя се свежда до възстановяване на щети, нанесени на трети лица при пътно-транспортно произшествие. С приетия закон за застраховането от 26.09.1996г. отговорността на застрахователя е лимитирана. За 2007г. задължителните лимити на отговорност са: - за неимуществени и имуществени вреди вследствие телесно увреждане или смърт: 700 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице; 1 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица; - за вреди на имущество - 200 000 лв. за всяко събитие.
Застрахователен период: Застраховката може да се сключи само за период от 12 месеца с възможност за разсрочено плащане.

 

ХЕРМЕС КОНСУЛТИНГ

София 1000
ул.Иван Вазов №42, ет.2, ап.6
Тел./Факс: +359 2 986 34 83
                    +359 2 980 32 24
Факс: +359 2 989 66 82
E-mail: office@hermesco.com

Валутни курсове
Hermes Consulting
Бюлетин
   
 
   
   © 2007 Hermes Consulting