Notice: Constant SEND_TEXT already defined in /home/hermesco/www/root/includes/lang/bg/lang.php on line 102

Notice: Constant USER_EXIST_TEXT already defined in /home/hermesco/www/root/includes/lang/bg/lang.php on line 192
HERMES CONSULTING ::: Начало » Застраховки » Отговорности » Животозастраховане
НачалоЗастраховкиОтговорностиЖивотозастраховане Български  /  English
 
Животозастраховане

Гарантира застрахователна защита срещу широк кръг застрахователни събития
 • Застраховано лице - лице на възраст от 14 до 65 години.
 • Срок на застраховката - от 1 до 5 години.
 • Застрахователна премия (вноска), платима:
  • еднократно ( при сключване ), или
  • чрез годишни вноски.
Предимства
 • ефективна застрахователна защита
 • сигурност
 • спокойствие
 • данъчни облекчения по ЗОДФЛ, за личните вноски ( премии ) на застрахования
 • данъчни облекчения по ЗКПО в случай, че премиите се плащат от работодател
 • пролонгация на срока при застраховки със срок над 1 година.
Покрити рискове
 • смърт на застрахованото лице
 • трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука
Допълнителни рискове:

По желание на застрахования срещу плащането на допълнителна вноска може да бъде включен и следния допълнителен риск:
 • временна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука продължила повече от 21 дни
 • временна загуба на трудоспособност от заболяване продължила повече от 31 дни

 

ХЕРМЕС КОНСУЛТИНГ

София 1000
ул.Иван Вазов №42, ет.2, ап.6
Тел./Факс: +359 2 986 34 83
                    +359 2 980 32 24
Факс: +359 2 989 66 82
E-mail: office@hermesco.com

Валутни курсове
Hermes Consulting
Бюлетин
   
 
   
   © 2007 Hermes Consulting