Notice: Constant SEND_TEXT already defined in /home/hermesco/www/root/includes/lang/bg/lang.php on line 102

Notice: Constant USER_EXIST_TEXT already defined in /home/hermesco/www/root/includes/lang/bg/lang.php on line 192
HERMES CONSULTING ::: Начало » За нас
НачалоЗа нас Български  /  English
 
За Нас

Хермес консултинг ООД
Дружеството е създадено през 1997г. и получи лиценз от Дирекцията за застрахователен надзор за застрахователен брокер на 28.04.2000г. с разрешение N 38. Основната ни цел е осигуряването на максимална застрахователна защита на нашите клиентите, създаване на трайни взаимоотношения базирани на личен контакт и отлично обслужване основаващо се на професионалната подготовка на нашите специалисти.“Хермес консултинг” ООД предлага широка гама от застрахователни продукти на лицензирани застрахователни компании в Р. България.

През периода от нашето създаване през 1997 г. до сега нашето дружество установи трайни делови взаимоотношения с най-големите застрахователни компании в България и международни застрахователни брокери, което ни позволи да постигнем изключително благоприятни и преференциални условия на застраховане по всички видове застрахователни покрития.
Предимствата, които дава застрахователния брокер в сравнение с отделната застрахователна компания, се изразяват в това, че брокерът прави най-подходящия подбор от онези застрахователни продукти, които в различните застрахователни компании са най-изгодни за клиента. Така, например, отделните рискове на корпоративни клиенти ние разпределяме в отделни застрахователи, а когато интересът на нашия клиент налага, организираме програма за съзастраховане между различните застрахователи по един и същи по-крупен риск.

Освен най-широко прилаганите застраховки на имущество и автомобили, ние осигуряваме покритие и на:
 • КАРГО
 • злополука
 • помощ при пътуване
 • различни видове отговорности
 • селскостопански култури
 • строително-монтажни работи
 • както и специфични застраховки на:
  • банкови и митнически гаранции
  • бондове
  • вземания по краткосрочни търговски кредити
  • вземания по лизингови договори
  • банкови кредити и кредитни портфейли на банки, и други финансови рискове.


Надяваме се нашите услуги да бъдат полезни и изгодни за Вас като наши бъдещи клиенти, което от своя страна ще доведе до повишаване на ефективността и редуцирането на рисковете при осъществяване на Вашата дейност.
Нашата цел е Вашето спокойствие.

 

ХЕРМЕС КОНСУЛТИНГ

София 1000
ул.Иван Вазов №42, ет.2, ап.6
Тел./Факс: +359 2 986 34 83
                    +359 2 980 32 24
Факс: +359 2 989 66 82
E-mail: office@hermesco.com

Валутни курсове
Hermes Consulting
Бюлетин
   
 
   
   © 2007 Hermes Consulting